****^Reyhaneh^**** Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
****^Reyhaneh^**** Profile Picture
****^Reyhaneh^**** حال الانش خیلی نارحت
1 ساعت قبل

خسته شدم از این زندگی دیگه....


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 روز قبل

از آدم های مهــربانِ زنــدگی
که خیلی دیر ناراحت می شوند،
باید بی نهـایت ترسید!!
این آدم ها یکبار برای همــیشه،
همه چیز را دو دستی می گذارند و می روند!!
یکبار برای همیشـه!!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 روز قبل

مشكل اينجاست كه شـبها،
دقـيقاً دلتـنگِ آنهايى ميشـويم!
كه براى فرامـوش كردنشـان،
جـان كَنـديم!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 روز قبل

هَمیشه،
کَسی را برای دوست داشتن،
انتخاب کن که،
اونقدر قَلبش بزرگ باشه...
که نَخوای،
برای اینکه تویِ قلبش جا بگیری...

بارها و بارها خودت را کوچک کنی!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
2 روز قبل

مظلوم ترين آدمهاى دنيا
آنهايى هستند،
كه تمامِ حرفهايشان را،
ميگذارند،
بعد از آنكه به خواب رفتى،
برايت مينويسند!!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.