****^Reyhaneh^**** Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
****^Reyhaneh^**** Profile Picture
1 روز قبل

هرکی جواب این معمارو میدونه بگه
آلن فرد بسیار صادقی است. او بین اعداد ۱ ۲ ۳ یکی را انتخاب کرده. سوال اینجاست: شما چطور می توانید تنها با مطرح کردن یک سوال به جواب آلن پی ببرید. لازم به ذکر است که در مقابل سوالی که شما می پرسید، او جواب بله، خیر و نمی دانم می دهد.ولی میتوانید مطمئن باشید که پاسخ او حتماً صادقانه و درست است. شما تنها یک سوال می توانید بپرسید تا به جواب پی ببرید


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
11 روز قبل

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند
امــا نه وقتی که در میانشان هستی ، نـه !!!
آنجا که در میان خاک خوابیدی ، “سنگِ تمام” را می گذارند و می روند …


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
11 روز قبل

بچه که بودیم یادمون دادن که شروع هر کاری با نام خداست و فقط این اسمه که گره های کور زندگی مونو باز می کنه.
بزرگ که شدیم یادمون رفت ، که آنقدر پیچ خوردیم تو گره های زندگی که کور شدیمو نمی بینیم کسی رو که فقط اسمش کافیه تا هر در بسته ای باز بشه .


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
11 روز قبل

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم...
کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند...
برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...
با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
11 روز قبل

پست ترین ادمها کسانی هستند که :
به دست گذاشتن
رو نقطه ضعف دیگران
بگن شــــــــوخی .... !


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.