****^Reyhaneh^**** Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
****^Reyhaneh^**** Profile Picture
8 روز قبل

برای درک آغوشم شروع کن،
یک قدم با تو تمام گام های مانده اش با من
تو بگشا گوش دل پرودگارت با تو می گوید
تو را در بیکران دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
8 روز قبل

اشــــــتباه اصلـــــــی ما در زندگـــــــی
هـــــــــزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم،
بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم !!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
8 روز قبل

تا حالا دقت كردی
با اینكه خدا میتونه مچتو بگیره
ولی همش دستتو می گیره


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
8 روز قبل

اگر خودکارتون فقط به اندازه نوشتن یک جمله جوهر داشت، چه جمله ای مینوشتید؟!


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
11 روز قبل

سوییچ ماشین برای خانمها فقط برای باز و بسته کردن در خودرو استفاده میشه اما برای آقایون:
خلال دندان
گوش پاک کن
وسیله در زدن
وسیله خاروندن سر ، گردن و … و تمام نقاط بدن
وسیله دفاعی
برای جدا کردن آدامس از ته کفش
برای بیرون آوردن سنگ ریزه و یا پیچ از تایر خودرو
جدا کردن سنگ از رو نون سنگک
قاچ کردن و پوست کندن انواع میوه
نوشتن انواع یادگاری
جابه جا کردن زغال قلیون و …


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.