Banooye_ehsas Cover Image
User Image
با موس جابه جا کنید تا کاور درست شود
Banooye_ehsas Profile Picture
9 دقیقه قبل

دختری که از عمق وجود فریاد میزنه من زنده نیستم💙

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
10 دقیقه قبل

ناله اگر برکشم خانه خراب میشوی ...
خانه خراب گشته ام بس که سکوت کرده ام ...
صائب تبریزی

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
10 دقیقه قبل

میگویم چرا رابطه ات را به هم زدی؟
میگوید لَست سین رِسِتنلی ام کرده بود!
آخر نوکرِ پدرتم این دیگر چه مدلی ست؟
یعنی این رابطه به سبک تلگرام پدیده ای ست بسی عجیب!
مدام یکدیگر را چِک میکنند که چه وقت آنلاین شد و چه وقت آفلاین...
خدا پدرِ اس ام اس را بیامرزد...
اس ام اس بازی چه کِیفی میداد و تمام سعی مان این بود که حرف هایمان را در یک اس ام اس جا کنیم و بخاطر پولی بودنِ هر پیام زمان بخصوصی را برای حرف زدن انتخاب میکردیم و اضافه گویی هم نداشتیم و میرفتیم سرِ اصل مطلب!
الان هر دو طرف آنلاین هستند و تا خِرخِره هم دلشان میخواهد با هم حرف بزنند
اما با خودشان میگویند که چرا من پیام بدهم...
و فقط چک میکنند و تکرار این جمله که یعنی آنلاینه داره با کی زر میزنه...؟
در این مواقع میروند سراغ دوست دختر/پسر قبلی یا فردی که به او مشکوک هستند و او را نیز چک میکنند و اگر او هم آنلاین باشد... وااااویلاااا ... .
هی از دماغ نفس میکشند و لب میگزند... .
حالا نوبتِ حرف زدن به زبان پروفایل است...
آخ که این پروفایل نوشته ها چه معناهایی که ندارد..!
داری با دوستت چَت میکنی یکدفعه میبینی در پروفایلش نوشت " خر چه داند قیمت نقل و نبات"
چشمانت سی و شش تا میشود و خودت را در آینه نگاه میکنی و پُشتت را چک میکنی که دُم نداشته باشی!
حالا باید تحلیل کنی که خر کیست و نقل نبات منصوب به کِه میشود!؟
خدا نکند طرفین کانال داشته باشند و ادمینِ کانال باشند.
دیده شده ادمین بخاطر فهماندن مسئله ای به دوست دختر/پسرش برای ده هزار نفر پست گذاشته و مخاطب هر جور با پُست ور رفته منظورش را نفهمیده!
در اوجِ خوب بودنِ رابطه هم به جای دوستت دارم قلب میفرستند و این اواخر هم جای شب بخیر گیف خرگوشی که روی کاناپه ولو شده است و از این جور احوالِ لا معلوم!
اع که هِی...لامصب این نوشته لحن ندارد و به خودیِ خود بی جان هست حالا تو آمدی برایش جایگزینِ شکلک هم انتخاب کردی؟
بگو دوستت دارم...
شب بخیر را بگو....
بوس و بغل که مجازی نمیشود.....
یک مقدار دیوانگی خرج کن و بلند شو برو جلوی درشان و با سنگ بزن به پنجره اتاقش!
حالش را خوب کن!
حالِ این رابطه های تلگرامی و مجازی خوب نیست و تلفاتش را خواهیم داد!
حواسمان نیست
حواسمان باشد ...


برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
10 دقیقه قبل

کسی هرگز نمیداند

چه سازی میزند فردا

چه میدانی تو از امروز

چه میدانم مــن از فردا

همین یک لحظه را دریاب

که فردا قصه اش فرداسـت

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
11 دقیقه قبل

و عِشق 💔
♦️ قیچی شُد ✂️ ♦️
وَقتی 👈تو👉 سنگ شُدی 🌑
و 👈من👉 کاغَذ 📄

image

برای لایک کردن ، آنلایک و اشتراک گذاشتن باید وارد شوید !
.